Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh: Thông qua 2 nghị quyết quan trọng về đầu tư và tài chính

T.D |

(QNO) - Sáng nay 18.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ nhất (kỳ họp thứ 6) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: T.D

Kỳ họp quyết định các công việc phát sinh đột xuất này được tổ chức lần đầu theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính HĐND tỉnh đến 18 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng ngân sách địa phương, gồm Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh và nâng cấp, mở rộng cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609.

Đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu HĐND tỉnh. Ảnh: T.D
Đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu HĐND tỉnh. Ảnh: T.D

HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết về kỳ họp bất thường này, bao gồm: thống nhất chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, theo Nghị quyết số 37 ngày 8.12.2016 của HĐND tỉnh cho đến khi có nghị quyết mới thay thế; thống nhất đầu tư, cơ chế tài chính dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 theo đề nghị của UBND tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) từ dự án nhóm B thành dự án nhóm A và thống nhất việc thực hiện chủ trương hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào ở lại Quảng Nam trong dịp nghỉ hè năm 2021.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh những nội dung trình kỳ họp đã được thống nhất ban hành nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục, đảm bảo quy định pháp luật trong công tác đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam.

TAGS