Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội giai đoạn 2022 - 2027

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 17.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở TT-TT, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam và Hội Nhà báo tỉnh tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A

Giai đoạn 2017 - 2021, các cơ quan phối hợp đã chủ động xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền; nhất là đổi mới, phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử, sử dụng hợp lý trang cộng đồng fanpage...

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu. Ảnh: V.A
Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu. Ảnh: V.A

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022. Hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Định hướng thảo luận chương trình phối hợp thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca mong muốn Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam; bên cạnh chức năng xã hội cần ưu tiên thời lượng, tin bài phản ánh chức năng chính trị, xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Đồng thời phối hợp hiệu quả về tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia các giải báo chí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động…

Nhà báo Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh phát biểu. Ảnh: V.A
Nhà báo Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam phát biểu. Ảnh: V.A

Nhìn nhận vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam hết sức quan trọng với nhiều chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp, Luật Mặt trận quy định, nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian đến.

Trong đó, Báo Quảng Nam mong nhận được ý kiến phản biện, góp ý kịp thời của Mặt trận trước các chủ trương, chính sách của tỉnh; cần sự phối hợp, hỗ trợ để báo tuyên truyền sâu hơn về công tác tôn giáo; huy động sự đóng góp, bày tỏ quan điểm của đội ngũ nhân sĩ, trí thức trên báo chí…

ký kết chương trình phối hợp giai đoạn đến.
Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: V.A

Qua thảo luận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở TT-TT, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam và Hội Nhà báo tỉnh đã ký kết các nội dung phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trong giai đoạn 2022 - 2027.

Trong đó, tập trung phối hợp thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền và tham gia giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tăng cường tuyên truyền về vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Nhất là vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

TAGS

Mặt trận góp ý dự thảo đề án về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 16.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì hội nghị.

Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác mặt trận

LÊ NHƯ THỦY |

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch Covid-19 nhưng Mặt trận các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận huyện Bắc Trà My khóa X

TUẤN TÚ - THÚY VÂN |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022.