Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ đối thoại với nông dân

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương với nông dân năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu UBND cấp huyện và cấp xã, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 này.

Nội dung đối thoại tập trung một số nhóm vấn đề: giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19; quy hoạch đất đai để nông dân được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất; việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp để giải quyết đầu ra sản phẩm của nông dân; xây dựng nông thôn mới; việc tiếp cận các nguồn vốn vay của nông dân; môi trường nông thôn; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại buổi đối thoại, nông dân đặt câu hỏi, phản ánh nêu lên ý kiến, đề xuất kiến nghị về những vấn đề quan tâm nêu trên đối với các sở ban ngành và lãnh đạo địa phương.

Trên cơ sở đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư, phục hồi sản xuất, kinh doanh; phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

TAGS