Mặt trận và tổ chức thành viên triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 16.8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: mattran.org.vn

Tham dự ở điểm cầu Trung ương còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và đại diện các tổ chức thành viên.

Hội nghị nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Đây là lần đầu tiên diễn ra một hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam với quy mô toàn quốc. Nét mới trong việc triển khai xây dựng chương trình hành động là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức. 

Ngoài ra, chương trình hành động cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Trong đó, vai trò, vị trí, hoạt động của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng. Với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản. Trong đó lưu ý, hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. 

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ và tổ chức thành viên cùng toàn thể tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao nhất tham gia phòng chống dịch với tinh thần: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, nhất định phải dập được dịch, để giữ vững được truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân.

 
 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nghiêm túc tiếp thu, trân trọng cảm ơn và cho biết Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ khẩn trương cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trụng vào chương trình hành động để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6 nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Chương trình hành động MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân. (2) Căn cứ vào các quy định của pháp luật, MTTQ và tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

(3) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. (4) Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

(5) Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư. (6) Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

TAGS

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

T.S |

Chiều 14.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Khơi dậy hoài bão, khát vọng thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 13.7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự hội nghị.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII: Cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

Theo TTXVN |

(QNO) - Chiều nay 8.7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kết thúc sớm hơn so với dự kiến 1 ngày.

Hiệp Đức tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VĂN MINH |

(QNO) - Sáng nay 23.6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 100 cán bộ chủ chốt các phòng ban, sĩ quan lực lượng vũ trang huyện.