Mặt trận với công tác đối ngoại nhân dân

TÂM ĐAN |

Một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam được Luật MTTQ Việt Nam quy định là thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông chụp hình lưu niệm tại buổi hội đàm năm 2019. Ảnh: VINH ANH
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông chụp hình lưu niệm tại buổi hội đàm năm 2019. Ảnh: VINH ANH

Nhiều hoạt động

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, ngày 6.7.2011 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 04 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã chủ động, tăng cường công tác ĐNND đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị giữa 2 địa phương Quảng Nam - Sê Kông (Lào). Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức gặp mặt bà con kiều bào về quê nhân dịp tết cổ truyền; góp phần làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Cùng với công tác thông tin, tuyên truyền, Mặt trận các huyện, thành phố như Nam Giang, Tây Giang, Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên… tổ chức ký kết chương trình hợp tác, kết nghĩa với các huyện thuộc tỉnh Sê Kông và tỉnh Chămpasắc của nước bạn Lào. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin đối ngoại, làm tốt công tác vận động cứu trợ, viện trợ và tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa.

Ông Hùng cho biết, năm 2016 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông thống nhất ký Biên bản ghi nhớ và Chương trình hợp tác (giai đoạn 2016 - 2021) tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ, đoàn kết hữu nghị. Mặt trận 2 tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biên 2 tỉnh trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, phòng chống tội phạm, ma túy...

Đồng thời chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quan tâm xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị; phát hiện ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 tỉnh…

Thực hiện chương trình hợp tác, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận và tạo điều kiện để 2 - 3 cán bộ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức đoàn sang thăm, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm… giúp tỉnh Sê Kông trong phòng chống đại dịch Covid-19. Tổng số tiền hỗ trợ của tỉnh và các ngành, địa phương, doanh nghiệp cho Sê Kông và Chămpasắc trong công tác phòng chống dịch hơn 2 tỷ đồng.

Tăng chiều sâu

Trong 10 năm qua, MTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng trong công tác ĐNND, song vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Mới đây, trong chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Công tác ĐNND chặng đường 10 năm qua - tầm nhìn cho giai đoạn tới” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác ĐNND.

Ông Trần Đắc Lợi - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác ĐNND còn mang tính thụ động, nặng hình thức, thiếu chuyên sâu. Các hoạt động thiên về hữu nghị, thăm viếng, thiếu các nội dung hợp tác thực chất… MTTQ Việt Nam cần mở rộng, củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại, ưu tiên phát triển quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng, ASEAN.

Trong đó, tích cực ủng hộ xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân, đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các nước, giữ vững hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và các thỏa thuận chung.

Ông Nguyễn Phú Bình - Chủ nhiệm Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, công tác ĐNND và công tác người Việt Nam ở nước ngoài có mối liên quan mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Vì vậy, cần kết hợp và xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và trong đó, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương nên là cơ quan điều phối các hoạt động chung này.

Liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản về người Quảng Nam ở nước ngoài; thành lập các tổ chức hội thân nhân kiều bào Quảng Nam ở nước ngoài để làm cầu nối, hỗ trợ công tác ĐNND của Mặt trận.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhìn nhận, thời gian qua, việc cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác ĐNND vẫn còn chưa đầy đủ, chưa cụ thể.

Điều này làm hạn chế rất nhiều sức mạnh của kênh đối ngoại nhân dân, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động đến mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống trên phạm vi toàn cầu.

Vì vậy đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tiếp tục tập trung triển khai một cách thực chất, có lộ trình cụ thể trong thời gian tới. Về tổng thể, cần hình thành cơ chế để thống nhất nội dung, hình thức, phương pháp triển khai, phân công phối hợp công tác giữa kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ĐNND.

TAGS