Mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy: Thuận lợi ít, khó khăn nhiều

NGUYÊN ĐOAN |

Đó là nhìn nhận từ lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy tại hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả một năm thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hôm qua 7.5.

Sáng 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả một năm thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh. N.Đ
Sáng 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả một năm thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh. N.Đ

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy (theo Quy định số 04 ngày 25.7.2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy), Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 8 phòng xuống còn 5 phòng; từ 21 cán bộ cấp trưởng - phó phòng giảm còn 13 người.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả, ưu điểm đạt được sau một năm thực hiện mô hình, Văn phòng Tỉnh ủy cũng nêu ra nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc.

Theo bà Trình Thị Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, mặc dù đã chuyển nhiệm vụ và biên chế văn thư các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung, tuy nhiên hầu hết các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy vẫn bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác văn thư phục vụ công việc nội bộ.

“Theo đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, có 2 biên chế thực hiện công tác văn thư của 5 ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Với số lượng như vậy, văn thư không thể phục vụ kịp thời khi văn bản của các cơ quan đến, hoặc phát hành cùng một lúc, nhất là trong trường hợp phát hành văn bản hỏa tốc. Nhân viên văn thư không đủ thời gian để thực hiện đầy đủ nghiệp vụ về công tác văn thư như đôn đốc, theo dõi quá trình xử lý văn bản; lập các hồ sơ hội nghị, cuộc họp; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng lưu văn bản...” - bà Quy chia sẻ.

Cũng theo đánh giá của Văn phòng Tỉnh ủy, việc lưu trữ văn bản sau một năm thực hiện văn phòng phục vụ chung chưa được thống nhất quản lý. Hiện nay, kho lưu trữ Tỉnh ủy đã quá tải, không đáp ứng đủ diện tích để bảo quản nếu thu hồi hết tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu theo quy định.

Điều hành chi ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, có cơ quan chi tiêu không theo dự toán được giao; một số nhiệm vụ lập thủ tục thanh toán chưa kịp thời, dẫn đến công tác báo cáo tình hình thực hiện kinh phí hằng tháng chưa kịp thời, thiếu chính xác.

Kinh phí văn phòng phẩm, mực in tăng hơn trước. Việc đóng dấu các phiếu bầu, dấu treo các văn bản dự thảo phục vụ cuộc họp của cơ quan, đóng dấu giấy giới thiệu, giấy đi đường cho khách đến liên hệ công tác... đều phải qua Văn phòng Tỉnh ủy. Công tác phục vụ chung có lúc chưa chu đáo, kịp thời, nhiều nhiệm vụ chưa phân định rõ ràng cho các cơ quan dẫn đến thiếu sót trong quá trình phục vụ...

Kiến nghị điều chỉnh

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả sau một năm thực hiện thí điểm mô hình nêu trên của Văn phòng Tỉnh ủy nhận được sự đồng tình của lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy. Nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện thí điểm mô hình đã giúp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy nhưng chưa phát huy được hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Thu Lan cho rằng, đây là mô hình thí điểm nên vừa làm, vừa đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, đánh giá vừa qua cho thấy bộc lộ nhiều khó khăn hơn so với các thuận lợi. Việc thực hiện mô hình đã giảm được 12 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng đều phải hợp đồng thuê lao động lại qua một đơn vị bên ngoài. Vì bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác văn thư nên cán bộ mất nhiều thời gian làm công việc không đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, tâm thế không thoải mái, rất nỗi niềm.

Cùng quan điểm với lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chuyển trả chức năng, nhiệm vụ văn thư cho các cơ quan như trước đây.

Nêu ra các khó khăn, vướng mắc mà đơn vị gặp phải từ khi thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cho phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, áp lực công việc của đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy qua một năm thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thống nhất với đề xuất chuyển trả chức năng, nhiệm vụ văn thư về lại cho các ban đảng Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến của các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiến nghị Trung ương xin ý kiến chỉ đạo chung. Là mô hình thí điểm nên sẽ tiếp tục làm và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét điều chỉnh cho phù hợp, phát huy tính hiệu quả. Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đăng tải các nội dung công việc trên môi trường mạng (trừ các tài liệu mật) để tạo sự thuận lợi, thông suốt trong quá trình giải quyết công việc.

TAGS