Mở rộng phạm vi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng ra cả hệ thống chính trị

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 11.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng các báo cáo viên Tỉnh ủy dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phân tích về các điểm nhấn, điểm mới của 5 nội dung được Trung ương bàn và cho ý kiến tại hội nghị lần này: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Báo cáo kết quả phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Theo ông Lại Xuân Môn, về tình hình kinh tế - xã hội, nhất là ở 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Trung ương cho ý kiến thảo luận bổ sung hoàn thiện các thể chế, tháo gỡ khó khăn, chỗ vướng, cản trở sự phát triển nhanh và bền vững, xử lý có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, các nút thắt, điểm nghẽn cho đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh.

Tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ động, năng động, sáng tạo gắn với trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu. Xác định tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu cần phải tập trung khắc phục, có giải pháp đẩy mạnh nhiệm vụ này…

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hội nghị đánh giá, trước đây đã làm tốt, bây giờ đẩy mạnh hơn, mở rộng phạm vi ra cả hệ thống chính trị; nhiệm vụ “chống” phải quyết liệt hơn, thực chất và nghiêm minh hơn; đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” trong nội bộ.

Ông Lại Xuân Môn khẳng định, Hội nghị Trung ương 4 tập trung bàn về 2 nội dung chính đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đó là: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn để đóng góp nhiều nội dung quan trọng, toàn diện, sâu sắc vào các nội dung báo cáo.

Bộ Chính trị đã họp tiếp thu ý kiến của Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thống nhất cao với nội dung ý kiến tiếp thu mà Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình.

TAGS