KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PHỦ ỦY TAM KỲ (15/8/1933 - 15/8/2023) VÀ 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN NÚI THÀNH (3/12/1983 - 3/12/2023)

Một chặng đường lịch sử vẻ vang

NGUYỄN TRI ẤN (Bí thư Huyện ủy Núi Thành) |

Chặng đường 90 năm (15/8/1933 - 15/8/2023), kể từ ngày Phủ ủy Tam Kỳ ra đời đến nay, trên mảnh đất Tam Kỳ và Núi Thành trải qua một cuộc đổi thay lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Hạ tầng trên địa bàn huyện Núi Thành phát triển tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp. Ảnh: HỒ QUÂN
Hạ tầng trên địa bàn huyện Núi Thành phát triển tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp. Ảnh: HỒ QUÂN

Đổi thay trên quê hương cách mạng

Cách đây 90 năm, vào ngày 15/8/1933, tại khu rừng Định Phước, xã Định Phước, thuộc tổng An Hòa, nay là xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Phủ ủy Tam Kỳ được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Tam Kỳ, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương.

Từ nơi ngọn lửa cách mạng đầu tiên ở vùng đất phía nam của tỉnh được nhóm lên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Xứ ủy, Tỉnh ủy, Phủ ủy Tam Kỳ trở thành hạt nhân lãnh đạo nhân dân, góp phần giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tiếp tục xây dựng trong hòa bình, làm nên những thắng lợi vẻ vang trên quê hương Quảng Nam trung dũng, kiên cường.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, Huyện ủy Núi Thành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cả nhiệm kỳ, các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân, dư luận quan tâm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức, đơn vị liên quan. Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức và đảng viên vi phạm.

Xuất phát từ nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, ngày 3/12/1983, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 144 thành lập thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Sau 40 năm kể từ khi thành lập, Đảng bộ, quân và dân Núi Thành đã phát huy truyền thống của quê hương trung dũng kiên cường, tập trung lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và đã giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện. Công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Nhất là từ khi Khu kinh tế mở Chu Lai ra đời (năm 2003) đã góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Từ một huyện rất nghèo, đất đai bạc màu, sản xuất lạc hậu, năng suất kém, cơ sở hạ tầng xã hội hầu như chưa có gì, nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp; trong đó có 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đang hoạt động với 120 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Núi Thành đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành vùng kinh tế động lực, vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ; mạng lưới điện được xây dựng đồng bộ, hệ thống chợ nông thôn được hình thành phân bố rộng khắp; đô thị Núi Thành ngày càng khang trang, sạch đẹp... Năm 2022, Núi Thành hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng nâng lên; tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ được củng cố và tăng cường.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng, chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ngày càng được nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và ngày càng trở thành động lực chủ yếu cho phát triển. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vì sự phát triển của quê hương, đất nước...

Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Bước sang thời kỳ mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian đến, Đảng bộ Núi Thành tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trung tâm hành chính huyện Núi Thành. Ảnh: HỒ QUÂN
Trung tâm hành chính huyện Núi Thành. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhân tố lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội. Đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức trong quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới mạnh mẽ, đề ra những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực...

Một nhiệm vụ quan trọng là quy hoạch phát triển đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại, gắn với phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, vùng Đông Nam của tỉnh; hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, lập quy hoạch các phân khu chức năng trong phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai, bao gồm cả khu vực vệt giữa đường sắt và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ xã Tam Hiệp đến hết xã Tam Nghĩa, xã Tam Giang...

Ngoài ra, hoàn thành đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Tam Anh 1 và Tam Anh An An Hòa và các cụm công nghiệp của huyện. Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chuyên nông - lâm nghiệp Tam Anh Nam. Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai ngay khi có chủ trương dự án khí điện tại Tam Quang.

Hoàn thiện tuyến đường Võ Chí Công từ sân bay Chu Lai đảm bảo kết nối liên vùng ven biển từ Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi, tuyến đường vành đai ven biển.

Xây dựng các tuyến đường ngang kết nối đường cao tốc, quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công, các cầu qua sông Trường Giang đến tuyến ĐT613B và hệ thống giao thông kết nối các khu chức năng. Hoàn thành tuyến ĐT617 nối Núi Thành - Bắc Trà My.

Nâng cấp Cảng biển Chu Lai thành cảng biển quốc gia theo quy hoạch. Nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà cho tàu 2 vạn tấn. Đề xuất, nghiên cứu đầu tư tuyến luồng mới Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn; xây dựng mới các bến cảng Tam Hòa, Tam Giang phục vụ dịch vụ hậu cần cảng và logistics...

Về định hướng chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường: Bảo vệ rừng, nhất là đa dạng sinh học, phục hồi rừng tự nhiên các khu vực rừng đầu nguồn. Phân định ranh giới khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn loài, khu vực sinh cảnh bảo vệ động vật hoang dã.

Đầu tư mở rộng Khu rừng dừa nước xã Tam Nghĩa. Trồng phục hồi rừng ngập mặn; phục hồi hệ sinh thái cây bản địa tại khu vực Hố Giang Thơm, suối Nà Nghệ, thác 3 tầng.... Nâng cấp, xây dựng các hồ đập phía tây cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, tạo cảnh quan thiên nhiên, điều hòa khí hậu, thu hút du lịch, tạo sinh kế.

Bảo vệ nghiêm ngặt núi Chúa. Đây là nơi bảo tồn đa dạng sinh học bản địa, rừng phòng hộ đầu nguồn, quyết định của hồ Phú Ninh, cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất, hình thành vùng tiểu khí hậu và nhiều chức năng quan trọng khác. Mặt khác, xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung tại Tam Nghĩa đạt chuẩn, sử dụng lâu dài; có giải pháp bền vững, thân thiện, đóng cửa các khu xử lý chất thải rắn khi hết hoạt động...

TAGS

[VIDEO] - Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và huyện Núi Thành

VĂN PHIN |

(QNO) - Nhiều ngày qua, huyện Núi Thành tổ chức nhiều hoạt động và khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933 - 15/8/2023) và 40 năm thành lập huyện Núi Thành (3/12/1983 - 3/12/2023) sẽ được tổ chức vào tối 19/8/2023 tại Quảng trường Núi Thành (Khối phố 3, Thị trấn Núi Thành).

Sẵn sàng cho đại lễ

NGUYỄN QUANG |

Toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện đã được Núi Thành hoàn thành, sẵn sàng cho ngày đại lễ của địa phương.

Núi Thành gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa

NGUYỄN QUANG |

Hệ thống di tích, danh thắng và truyền thống văn hóa đặc sắc, đa dạng là nguồn tài nguyên quý báu của huyện Núi Thành, được khai thác phát triển du lịch tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Mốc son lịch sử - Bài cuối: Chuyển mình ở vùng đất cách mạng

HÀ QUANG - VĂN PHIN |

Đã 90 năm, nơi ngọn lửa cách mạng đầu tiên ở vùng đất phía nam của Quảng Nam được nhóm lên, lãnh đạo phong trào đấu tranh đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với những chiến công vẻ vang; giờ đây vùng đất “trung dũng kiên cường” Núi Thành đang vươn mình với những kỳ tích trong công cuộc xây dựng quê hương...

Núi Thành gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm Ngày thành lập huyện

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều ngày 10/8, Huyện ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức lễ gắn biển các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933 - 15/8/2023) và 40 năm Ngày thành lập huyện Núi Thành (3/12/1983 - 3/12/2023).