Năm 2022, Quảng Nam thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 372 (ngày 14.2.2022), UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 với mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Quảng Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh.

Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước trong chi đầu tư và chi thường xuyên. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân gắn với việc sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Cạnh đó, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm chi phí; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam gắn với các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mời xem Quyết định 372 tại đây.

TAGS

Tiết kiệm hơn 194 tỷ đồng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

TÙNG CHI |

(QNO) - Thực hiện tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, năm 2021 tổng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh và UBND cấp huyện hơn 461 tỷ đồng.

Năm 2022, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 4.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.