Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

P.H |

(QNO) - Sáng nay 28.9, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp tập huấn cho hơn 220 học viên thuộc đội ngũ quản lý văn học nghệ thuật, người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật của 34 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: P.H
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: P.H

Nhiều vấn đề được tập trung thảo luận tại hội nghị như các quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây...

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói, những năm qua, cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với tình hình, nhất là so với yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa, đấu tranh bài bản, sắc sảo, mạnh mẽ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và của cả nước, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 1.10.

TAGS