Ngày 12.1 diễn ra Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

CHÂU NỮ |

Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) vào ngày 12.1 tại Trung tâm hội nghị (trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh, số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung: Quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ giai đoạn 2021 - 2030; bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2022 - 2025; quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức hỗ trợ cho y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em; quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025.

HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02 (ngày 12.7.2019) của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019 - 2025; sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai thuộc địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh; thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh...

TAGS