Ngày 21/3 diễn ra Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

B.T |

Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 13 (HĐND tỉnh khóa X) vào ngày 21/3, tại Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ). 

Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa X. Ảnh minh họa
Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa X. Ảnh minh họa

Kỳ họp lần này xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My; điều chỉnh loại đất danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại các Nghị quyết số 15 ngày 21/4/2022, Nghị quyết số 31 ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ quy định đối với lệ phí đăng ký cư trú (được quy định tại Nghị quyết số 33 ngày 8/12/2016 và Nghị quyết số 28 ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh); quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39 ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại Nghị quyết số 62 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý về các nội dung phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 (bao gồm phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ huyện nghèo Phước Sơn và huyện nghèo Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận, quyết định các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Nghị quyết số 38 ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách (Nghị quyết số 14 ngày 16/3/3021 về Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh). 

TAGS