Ngày 24.9, diễn ra Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X

T.S |

Thường trực HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh vào ngày 24.9 tại Hội trường số 1 (Trung tâm hội nghị tỉnh), trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh, số 62, Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan đến cơ chế phát triển kinh tế, như cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; sửa đổi, bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp lần này cũng thảo luận, quyết định một số chính sách xã hội, an sinh, như xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; sửa đổi mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026; công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22.7.2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13.1.2021 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND; xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh...

TAGS