Ngày 7 - 9/12 diễn ra Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X

B.T |

Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X trong các ngày 7 - 9/12, tại Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung trọng tâm, như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2022; kết quả giám sát việc UBND tỉnh giải quyết ý kiến của cử tri.

Kỳ họp lần này còn xem xét kết quả giám sát chuyên đề “Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh”; kết quả giám sát chung của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh...

Ngoài xem xét, quyết định các vấn đề nêu trên, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận các nội dung chuyên đề, như: Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025; quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc...

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri nêu.

TAGS