Ngày mai 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

T.S |

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong các ngày 7 - 9/12, tại Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: P.Đ
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: P.Đ

Kỳ họp lần này HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung trọng tâm, như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; đề án Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023...

Kỳ họp còn xem xét kết quả giám sát chuyên đề “Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh”; kết quả giám sát việc UBND tỉnh giải quyết ý kiến của cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận thông qua một số đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định mức chi cụ thể thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025...

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri nêu.

TAGS