Nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo Bác” toàn khóa và năm 2021

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 12.6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh chiều 12.6. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam chiều 12.6. Ảnh: N.Đ

Tại hội nghị, GS-TS.Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu khái quát đến các đại biểu dự hội nghị ở hơn 6.000 điểm cầu từ Trung ương đến cấp huyện những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời xác định được những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện chuyên đề toàn khóa và của năm 2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng phải tạo được sự chuyển biến trên 3 nội dung: Đổi mới việc học tập, tạo sự đột phá trong thực hiện “làm theo” và thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, giữ chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì cần phải gương mẫu thực hiện tốt việc nêu gương.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, tạo nguồn động lực quan trọng nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045 – khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

TAGS