Người đứng đầu cấp ủy phải nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

N.ĐOAN |

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh như vậy tại cuộc giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Tiên Phước chiều 23.3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Tiên Phước chiều 23.3. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc giám sát. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, giai đoạn 2016 - 2021, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành 34 cuộc thanh tra hành chính có nội dung liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt 100%, với số tiền gần 4,4 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng; thu hồi, trả lại cho cá nhân, đơn vị hơn 231 triệu đồng; giảm trừ quyết toán hơn 351 triệu đồng; chấn chỉnh sai phạm gần 935 triệu đồng và 206m2 đất. Về xử lý hành chính, đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 63 tập thể, 123 cá nhân có sai phạm.

Trong tổng số dự toán chi ngân sách địa phương qua các năm, UBND huyện đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương; 1,5% chi thường xuyên để chi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; tiết kiệm 1,5% tổng chi thường xuyên để chi cho khen thưởng. Từ ngày 1.8.2017 đến nay huyện tinh giản biên chế được 185 trường hợp.

Trong lĩnh vực đầu tư công trung hạn, ở giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn được phân bổ qua ngân sách huyện 916 tỷ đồng. Ước giải ngân một số nguồn vốn đạt từ 80% trở lên…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: N.Đ
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước phát biểu đề nghị UBND huyện Tiên Phước giải trình một số nội dung giám sát. Ảnh: N.Đ

Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận sự tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND huyện Tiên Phước trong 5 năm qua. Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở đã phát huy được hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là trên các kinh vực kinh tế vườn, trang trại, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ lớn của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, thời gian tới UBND huyện Tiên Phước thường xuyên tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo quyết liệt nhiệm vụ này bằng chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm ngặt hơn trong cả hệ thống chính trị huyện.

Đồng thời lưu ý, Tiên Phước phải tập trung lãnh chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở 4 lĩnh vực thường dễ xảy ra lãng phí, thậm chí nếu không được quản lý tốt thì sẽ xảy ra tham nhũng, gồm: đầu tư công; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý tài sản nhà nước; đất đai, tài nguyên khoáng sản. “Người đứng đầu phải cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo và nêu gương trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì mới phát huy được hiệu quả” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

TAGS