Nông Sơn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

T.N - T.P |

(QNO) - Ngày 25/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: N.P
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: N.P

Lớp tập huấn thu hút hàng trăm cán bộ MTTQ Việt Nam huyện khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024; chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ 6 xã/thị trấn, ban công tác mặt trận 29 khu dân cư, tổ dân phố; đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, thị trấn của huyện Nông Sơn.

Các học viên được tham gia nghiên cứu gồm: chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

TAGS