Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên: Những điểm sáng từ công tác xây dựng Đảng

NGUYỄN SỰ |

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Duy Xuyên đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Những năm qua, huyện Duy Xuyên luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: N.S
Những năm qua, huyện Duy Xuyên luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: N.S

Chuyển biến tích cực

Theo ông Nguyễn Quang Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua các cấp ủy đảng trên địa bàn tập trung triển khai hiệu quả nhiều giải pháp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp thêm 166 đảng viên, vượt 16 đảng viên so với mục tiêu đặt ra.

Tính tới thời điểm này, Đảng bộ huyện Duy Xuyên có tổng cộng 4.195 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 64 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 18 đảng bộ cơ sở (185 chi bộ trực thuộc) và 46 chi bộ cơ sở.

“Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” – ông Mạnh nhìn nhận.

Theo ông Mạnh, những năm qua Duy Xuyên luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đáng ghi nhận, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Duy Xuyên được triển khai quán triệt, thực hiện khá đồng bộ.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, từng bước tinh gọn. Đặc biệt, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên đã phê duyệt quy hoạch 1.880 lượt cán bộ; cử đi đào tạo, bồi dưỡng 169 lượt cán bộ; điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 115 lượt cán bộ.

Gần 3 năm qua, Huyện ủy Duy Xuyên cũng kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, ban hành mới nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 125 tổ chức đảng và 142 đảng viên; giám sát 123 tổ chức đảng và 129 đảng viên. Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 230 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 234 tổ chức; giám sát chuyên đề đối với 150 tổ chức và 179 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, có 7 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 3 đảng viên và cảnh cáo 4 đảng viên. Cạnh đó, có một vụ việc gồm 1 tập thể và 5 cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định…

Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Theo ông Nguyễn Công Dũng – Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên, thời gian tới các cấp ủy đảng trên địa bàn cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết, từ nay đến năm 2025 Duy Xuyên sẽ nỗ lực thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Cạnh đó, triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định, khách quan, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ và đổi mới việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và tăng cường quản lý đảng viên theo quy định.

Theo ông Mạnh, những năm tới huyện cũng tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Đáng chú ý, sẽ chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị được dư luận quan tâm.

“Duy Xuyên cũng sẽ nỗ lực đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân…” – ông Mạnh nói.

TAGS