Nửa nhiệm kỳ, Tiên Phước hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

N.HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 14/6, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh:N.HƯNG
Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG

Trong nửa nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước tăng từ 677 tỷ đồng (năm 2020) lên 755 tỷ đồng (năm 2022), tăng bình quân hằng năm hơn 5,6% (thấp hơn 1,4% so với nghị quyết đề ra).

Diện tích lúa 2 vụ ổn định 1.600ha, năng suất từ 51 tạ/ha (năm 2020) đến nay tăng lên hơn 53 tạ/ha; sản lượng lương thực từ 20 nghìn tấn (năm 2020) tăng lên 22 nghìn tấn (năm 2022). Người dân chuyển đổi 81ha đất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao (đạt 81% so với nghị quyết).

Diện tích vườn tăng 432ha so với đầu nhiệm kỳ (đạt 90% so với nghị quyết). Huyện hỗ trợ 1.286 hộ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với kinh phí hơn 39 tỷ đồng.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Tiên Phước hỗ trợ trên 39 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại: Ảnh.N.HƯNG
Nửa nhiệm kỳ qua, Tiên Phước hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: N.HƯNG

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng từ 1.273 tỷ đồng (năm 2020) lên 1.791 tỷ đồng (năm 2022), tốc độ tăng bình quân hằng năm 18,61% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Hiện 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Tiên Kỳ đạt 4/9 tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; có 14 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (6 tiêu chí còn lại đạt hơn 60%).

Tiên Phước tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang tại gắn với phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng. Ảnh:N.HƯNG
Tiên Phước tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng. Ảnh: N.HƯNG

Toàn huyện có 41/45 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt 91%); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,52% (năm 2020) xuống còn 3,81% (năm 2022). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tiên Phước phát triển được 166 đảng viên (đạt 55,33% chỉ tiêu nghị quyết).

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; an ninh - quốc phòng được giữ vững...

TAGS