Núi Thành chủ động làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Núi Thành đã xác định được các phần việc cụ thể và hoàn thành tốt, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về người ứng cử, nắm chắc tình hình trên địa bàn huyện... là những ưu điểm mà đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh đánh giá khi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Núi Thành vào sáng nay 25.3.

Núi Thành đang thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: H.ĐẠO
Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Núi Thành. Ảnh: H.ĐẠO

Chuẩn bị chu đáo

Theo báo cáo của UBBC huyện Núi Thành, Huyện ủy đã ban hành chỉ thị chỉ đạo cuộc bầu cử một cách toàn diện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn để quán triệt các văn bản chỉ đạo về bầu cử, nhất là quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và lưu ý các mốc thời gian quan trọng của công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng thời thành lập UBBC huyện và hướng dẫn 17 xã, thị trấn thành lập các UBBC. Đến nay, UBBC huyện đã ra nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, số lượng đại biểu được bầu vào HĐND huyện là 34 người, chia thành 10 đơn vị bầu cử. Đối với cấp xã sẽ bầu 426 đại biểu, chia thành 113 đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Quốc Vũ – Phó Chủ tịch UBBC HĐND huyện Núi Thành cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng được đề cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang đóng chân tại địa phương.

“Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất 65/67 hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, không thống nhất 2 hồ sơ ứng cử do không đảm bảo điều kiện về độ tuổi. Theo đó, nữ chiếm 44,61%, ngoài Đảng 12,3%, trình độ đại học và trên đại học 96,91%... Điều đáng mừng là cho đến nay không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến người ứng cử” – ông Vũ cho biết.

Về công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, Trung tâm VH-TT và TT-TT huyện đã xây dựng nhiều chuyên mục, nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh như giới thiệu các văn bản liên quan về bầu cử để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các địa phương cũng linh hoạt nhiều phương pháp tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, treo pa nô, áp phích về nội dung liên quan đến bầu cử theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp nhận thông tin quan trọng cho nhân dân, cử tri nắm bắt.

UBBC các cấp huyện Núi Thành cũng chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời xây dựng kế hoạch bảo vệ công tác bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ngoài ra, đã rà soát các điều kiện cơ sở vật chất như nhà văn hóa, nhà làm việc của thôn để bố trí các điểm bỏ phiếu trang trọng, thuận lợi cho người dân. Chủ động in ấn đầy đủ các tài liệu, biểu mẫu, nội quy bỏ phiếu, danh sách cử tri niêm yết, tiểu sử ứng cử viên… Trang trí khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn.

Nắm chắc tư tưởng nhân dân

Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, một số nhiệm vụ từ nay đến trước ngày bầu cử như tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử; phê chuẩn khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã. Thông báo thường xuyên cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị chậm nhất trước 10 ngày so với ngày bầu cử…

“Số lượng công nhân thời vụ đông đúc, từ nhiều địa phương khiến việc theo dõi, lập danh sách cử tri gặp trở ngại. Về bầu cử tại đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện như Sư đoàn 315, vấn đề cử tri đang cách ly Covid-19 vẫn chưa rõ thực hiện thế nào khi chưa có văn bản hướng dẫn từ cấp trên” – ông Vũ đặt vấn đề.

Còn theo bà Huỳnh Thị Mỹ Dung – Chủ tịch UBBC xã Tam Quang, khó khăn trong công tác bầu cử tại địa phương là dự kiến tỷ lệ đi bầu cử không đạt 100% do số lượng cử tri của xã chủ yếu là ngư dân đi biển dài ngày. “Ngoài ra, một số dự án trọng điểm còn vướng mắc trên địa bàn cũng gây nhiều bức xúc cho nhân dân nên chúng tôi đề nghị các cấp hỗ trợ trong vấn đề tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, để người dân xem cuộc bầu cử là ngày hội lớn” – bà Dung nói.

Theo Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 của UBBC tỉnh, vấn đề liên quan đến công tác bầu cử tại Sư đoàn 315, cử tri đang phải cách ly thì UBBC tỉnh đã có văn bản báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia để xin ý kiến, khi cấp trên có trả lời sẽ thông tin cụ thể. Về in ấn tài liệu sẽ do huyện phân cấp về cho xã, file mềm thống nhất chung thì UBBC tỉnh sẽ cung cấp sớm cho địa phương…

“Đối với Núi Thành, hai việc cần rà soát là kiểm tra toàn bộ hệ thống biên bản hiệp thương và toàn bộ hồ sơ người ứng cử, đảm bảo thông tin không có sai sót, phải chặt chẽ, nhất là ở cấp xã. UBBC các cấp từ huyện đến xã phải nghiên cứu thêm văn bản, hướng dẫn để có cách vận động tuyên truyền tốt hơn trong thực tế. Phải theo sát tình hình, tư tưởng trong nhân dân và phải đối thoại, chia sẻ thông tin, tác động đến người có uy tín ở cộng đồng để không xảy ra điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn” - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung nhấn mạnh.

Ngoài ra, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị Núi Thành tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, sau khi tỉnh tập huấn thì huyện phải tổ chức cho xã; bám sát công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền một cách phù hợp để người dân nắm rõ về quyền và trách nhiệm của mình. Từ đó bầu “đúng, trúng, đủ”, bầu ra được người đại diện vì lợi ích nhân dân.

TAGS