Núi Thành góp ý đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện

VĂN PHIN |

Thực hiện công văn của Sở Nội vụ, từ ngày 7/2 đến nay, UBND huyện Núi Thành triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương về việc góp ý đề cương Đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện: Phú Ninh, Núi Thành và TP.Tam Kỳ. 

Được biết, huyện Núi Thành hiện có 17 xã, thị trấn và đã đạt chuẩn đô thị loại IV, dự kiến sẽ sáp nhập với huyện Phú Ninh có 10 xã, thị trấn và TP.Tam Kỳ có 13 xã, phường để xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đây là vấn đề đang được các cấp, ngành và toàn dân ở huyện Núi Thành quan tâm. Qua các ý kiến góp ý, UBND huyện Núi Thành sẽ tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ để đơn vị này có cơ sở hoàn chỉnh đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính. 

TAGS