Núi Thành, Hiệp Đức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện

VĂN PHIN - VĂN MINH |

(QNO) - Ủy ban Bầu cử huyện Núi Thành vừa ban hành Nghị quyết số 03 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, trong tổng số 57 ứng cử viên có 34 người trúng cử. Cụ thể: đơn vị bầu cử số 1 (xã Tam Xuân 1) có 3 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 2 (xã Tam Xuân 2): 3; đơn vị bầu cử số 3 (xã Tam Tiến và Tam Hòa): 4; đơn vị bầu cử số 4 (xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc): 4.

Đơn vị bầu cử số 5 (xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành): 5; đơn vị bầu cử số 6 (xã Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông): 3; đơn vị bầu cử số 7 (xã Tam Hải và Tam Giang): 3; đơn vị bầu cử số 8 (xã Tam Quang): 3; đơn vị bầu cử số 9 (xã Tam Nghĩa): 3 và đơn vị bầu cử 10 (xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh): 3 đại biểu.

* Ủy ban Bầu cử huyện Hiệp Đức cũng vừa ban hành Nghị quyết số 37 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ngày bầu cử 23.5, toàn huyện có 30.939 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND huyện (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả có 30 người trúng cử trong 50 ứng cử viên.

TAGS

Tiên Phước có 32 người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

D.LỆ |

(QNO) - Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Phước vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Trà My công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều 26.5, Ủy ban Bầu cử huyện Bắc Trà My ban hành Nghị quyết số 03 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

[Infographic] - Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

QNO |

(QNO) - Ngày 23.5.2021 vừa qua, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào có kết quả bầu cử?