Núi Thành khen thưởng cho 345 tập thể, 873 cá nhân

VĂN PHIN – ÁI LY |

(QNO) - Sáng nay 20/4, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.  

Núi Thành khen thưởng cho nhiều tâp thẻ cá nhân.
Núi Thành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể

Năm 2022, qua phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu được huyện Núi Thành thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 22.732 tỷ đồng, đạt 149,71% dự toán tỉnh giao và tăng 66,68% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng năm này, Chỉ số cải cách hành chính của huyện Núi Thành được xếp thứ tư toàn tỉnh, xếp thứ nhất về Chỉ số hài lòng của nhân dân.

Về lĩnh vực xã hội, trong năm số lao động có việc làm mới 4.000/4.000 người đạt 100% kế hoạch giao, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 83,5% tăng 1% so với năm 2021. Đến nay, Núi Thành có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Tam Xuân 2 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị, UBND huyện Núi Thành trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể; Bằng khen UBND tỉnh cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân; trao tặng Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể. Chủ tịch UBND huyện Núi Thành tặng giấy khen cho 345 tập thể, 873 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

TAGS