Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Theo VOV |

(QNO) - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

rưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VOV

Chiều nay 21/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 6/10/2022.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, ông Nguyễn Văn Thể là cán bộ đã có 33 năm công tác, trưởng thành từ thực tiễn, trải qua nhiều chức vụ. Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt và quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể được Đảng phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm, phẩm chất đã có, ông Nguyễn Văn Thể sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Giao thông vận tải

Theo Báo Nhân dân |

(QNO) - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.