Phát động cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Châu Bến Giằng

VĂN THỦY |

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang vừa Phát động cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Châu Bến Giằng - huyện Nam Giang 75 năm hình thành và phát triển 10/3/1948-10/3/2023” nhằm hưởng ứng 75 năm ngày thành lập Châu Bến Giằng, huyện Nam Giang.

Đối tượng tham gia bao gồm tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và những người con quê hương Nam Giang sinh sống, học tập trên mọi miền Tổ quốc.

Người tham gia dự thi phải trả lời 7 câu hỏi về quá trình thành lập Châu Bến Giằng - huyện Nam Giang. Trải qua 40 năm đổi mới đất nước huyện Nam Giang đã đạt những thành tựu nào trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… Các câu trả lời bằng tiếng Việt, không phải là bản sao, bản photocoppy, không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa.

Câu hỏi được Ban Tuyên giáo Huyện ủy soạn thảo và gửi đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện. Ngoài các câu hỏi của Ban tổ chức, phần thi có câu hỏi về những hiến kế, giải pháp để huyện Nam Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến.

Thời gian phát động cuộc thi đến hết ngày 1/3/2023.

TAGS