Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Khơi dậy hoài bão, khát vọng thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 13.7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn Khối kết nạp được 95 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 50% chỉ tiêu đề ra; kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm 237 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp thẩm tra đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của Tỉnh ủy 14 trường hợp và của Đảng ủy Khối 55 trường hợp. Toàn Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hội nghị đánh giá: Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể, 5 năm qua, tại Đảng bộ Khối đã nhận diện và xem xét, xử lý kỷ luật 40 trường hợp vi phạm liên quan biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị như: thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; thiếu gương mẫu trong công tác, sinh hoạt… và biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; đặc biệt, từng đồng chí cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và sở, ngành đã có đóng góp tích cực cho quá trình lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu Đảng bộ Khối tiếp tục cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, trong đó đặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên trên hết, trước hết. Với trách nhiệm được giao, người đứng đầu cấp ủy và sở ngành tập trung quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các dự án để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy tăng trường kinh tế. Đảng bộ Khối tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết chuyên đề, kết luận cụ thể hóa của Tỉnh ủy thông qua nhiều hình thức phù hợp, tạo nhận thức sâu sắc, đầy đủ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó cùng chung tay hành động, khơi dậy hoài bão, khát vọng thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII...

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.