Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng 24.12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cơ quan liên quan đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp sáng 24.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc họp sáng 24.12. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, thời gian qua nội dung quy chế phối hợp được UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định; mối quan hệ công tác giữa các cơ quan phối hợp có sự chuyển biến.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020 là phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Qua công tác phối hợp cũng đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng của các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 697-TB/UBKTTW, ngày 10.10.2019 của UBKT Trung ương về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế làm việc, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 5 tập thể và 54 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 5 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm trong việc lập hồ sơ, thủ tục, cử đi học cử tuyển 1 trường hợp không đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch làng chài Điện Dương theo Thông báo số 688-TB/TU, ngày 10.2.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình khẳng định, năm 2021, các cơ quan phối hợp bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Cùng với đó, phối hợp triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy đảm bảo nội dung, đúng thời gian đề ra và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kịp thời, chất lượng. Đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TAGS