Phú Ninh có hơn 100 mô hình “dân vận khéo”

NGUYỄN THỊ THÙY |

(QNO) - Ngày 28/12, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận khéo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, toàn huyện Phú Ninh tổ chức 11 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lãnh đạo huyện tiếp 167 lượt công dân. Tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đạt 89,48%; đối với cấp xã đạt 95,59%. Công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân” tại 11/11 xã, thị trấn.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi gắn với thực hiện các mô hình “dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực. Địa phương có hơn 100 mô hình “dân vận khéo” đang được triển khai, kể đến như “Mẹ đỡ đầu”, “Vì bạn, vì tôi”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đổi rác nhựa lấy đồ dùng học tập”, “Phân loại rác thải tại gia đình”… Thông qua các mô hình đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng 12 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2022.

TAGS