Phú Ninh thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

A.ĐÔNG - Q.VƯƠNG |

(QNO) - Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Biểu quyết bằng hình thức dơ tay thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII. Ảnh: Q.V
Biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII. Ảnh: Q.V

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử và tiểu sử trích ngang của 60 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 60 người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện; trong đó 59 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, 1 người 96,5%.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ đối với 1 trường hợp thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện dựa theo điểm b khoản 2 Hướng dẫn số 184 ngày 22.2.2021 của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 5: “Đối với địa phương có cơ cấu cán bộ Quân đội tham gia ứng cử, cấp ủy cơ quan quân sự địa phương không giới thiệu 2 người cùng tham gia ứng cử đại biểu HĐND”.

Sau khi thảo luận, hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 60 người (trong đó có 1 người tự ứng cử) ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, với tỷ lệ 100% đồng ý.

Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định. Thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 23.3 - 13.4.2021.

TAGS

Thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

VINH ANH - HÀN GIANG |

* Quảng Nam có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự.

Hiệp Đức thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện

LINH NHI |

Sáng 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Duy Xuyên: Thông qua danh sách sơ bộ 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

(QNO) - Ngày 16.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Thăng Bình có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ủy ban bầu cử huyện Thăng Bình vừa tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các xã, thị trấn; đồng thời triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Hết sức cân nhắc việc xin cho tổ chức bầu cử sớm

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 12.3, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử (đợt 1) cho lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách công tác bầu cử của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quy định màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn quy định màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.