Qua thanh tra phát hiện 215 tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý

N.ĐOAN |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra hành chính phát hiện sai phạm hơn 16,2 tỷ đồng và 112.190m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa chủ trì phiên họp góp ý thông qua các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ, HĐND tỉnh khóa X; trong đó, có nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa chủ trì phiên họp góp ý thông qua các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ, HĐND tỉnh khóa X; trong đó, có nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ

Thanh tra tỉnh cho biết, ngoài tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang, toàn tỉnh triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, đạt tỷ lệ 43,6% và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất.

Kết quả, đã ban hành 63 kết luận thanh tra (trong đó, có 19 kết luận thanh tra năm 2021 chuyển sang), phát hiện sai phạm 16.251,78 triệu đồng và 112.190m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Theo đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng và 112.190m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 8,7 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể, 93 cá nhân.

Đến nay, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 8,4 tỷ đồng (gồm thu hồi sai phạm của các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận niên độ báo cáo 6 tháng năm 2022 hơn 3,7 tỷ đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang hơn 4,6 tỷ đồng).

Cùng với đó, đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể và 81 cá nhân, kỷ luật khiển trách 1 cá nhân/100 tập thể, 115 cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý.

Ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, 6 tháng đầu năm, qua thanh tra ban hành 9 kết luận, phát hiện sai phạm gần 10 tỷ đồng, kiến nghị kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.952,99 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 5.867,23 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 39 cá nhân.
Thanh tra tỉnh cho biết, ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 6 tháng đầu năm, qua thanh tra ban hành kết luận 9 cuộc; phát hiện sai phạm gần 10 tỷ đồng. Theo đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác gần 6 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 39 cá nhân. (Ảnh minh họa): N.Đ

Theo ông Nguyễn Đức Tiến – Chánh Thanh tra tỉnh, ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra phát hiện các sai phạm như việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định (một số khoản chi sai chế độ quy định và không có chứng từ kèm theo, chi sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu sai mục đích, chi không đúng nguồn quy định…). Một số hạng mục công trình thi công không đúng với thiết kế. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Trong khi đó, ở lĩnh vực tài chính, ngân sách có một số sai phạm như: Chi thanh toán công tác phí không có chứng từ đầy đủ, không hợp lệ; chi cho đối tượng không trực tiếp kiêm nhiệm quản lý dự án; chi vượt, sai dự toán và sai nguồn, chi trùng lắp đối tượng, chi sai niên độ kế toán. 

Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như: Việc chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, việc nhận tiền đền bù nộp vào tài khoản tiền gửi nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đánh giá, 6 tháng qua, các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra; thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả; đã phát hiện nhiều sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn tỉnh tổ chức thực hiện 162 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.524 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 245 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 384 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính.

TAGS