Quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Sáng nay 14.3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ cho gần 170 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG LĨNH

Đến dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Quảng Nam theo Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng đánh giá, nêu rõ ưu khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian qua; định hướng một số nhiệm vụ về chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác cán bộ, phát triển đảng và quản lý đảng viên, về tăng cường công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát... trong thời gian tới ở Đảng bộ Khối.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo nội dung Quy định số 450, Quy định số 455 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và việc chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình báo cáo nội dung Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Xuân Đức báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối; đồng thời kết luận, định hướng một số nội dung công tác mà Đảng bộ Khối cần quan tâm triển khai.

Cùng với việc tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Khối.

TAGS