Quảng Nam có 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2017 - 2022

VINH ANH |

Dự kiến từ ngày 25 - 27/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Hội nghị sẽ biểu dương 299 đại biểu đại diện cho gần 11.000 chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước. Trong 299 đại biểu được biểu dương lần này có 132 đại biểu là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và 167 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác mặt trận giai đoạn 2017 - 2022 và được bình chọn chặt chẽ qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 299 đại biểu được biểu dương, Quảng Nam có 5 đại diện gồm: ông Ngô Bá Lâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn); ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Nú (Bắc Trà My); ông Hà Trung Phong - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thọ Khương (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành); ông Đinh Văn Trường - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Pa Nan (xã Tư, huyện Đông Giang); bà Trần Thị Hải - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đàn Long (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh).

Trong 5 đại biểu, ông Ngô Bá Lâm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 đại biểu còn lại nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TAGS