Quảng Nam đăng ký 8 nội dung trong chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

B.T |

Hôm qua 24/11, UBND tỉnh có Công văn số 7770 gửi Văn phòng Chính phủ đăng ký nội dung đưa vào chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, theo sự thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đăng ký 8 nội dung vào chương trình công tác, trong đó quý II/2023 sẽ trình: Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai; Đầu tư quốc lộ 14D và tuyến đường về Cảng Chu Lai; Đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ.

Trong quý III/2023 Quảng Nam sẽ trình các nội dung: Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới Đô thị cổ Hội An và Đề án xã hội hóa Khu đền tháp Mỹ Sơn; Đề án hình thành và phát triển Trung tâm Công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ silica trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Đề án hình thành Trung tâm Công nghiệp dược liệu tự nhiên; Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Đề xuất đầu tư luồng và cảng biển cho tàu 50.000 tấn.

Công văn của UBND tỉnh cho biết, ngoài Đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ được Tỉnh ủy Quảng Nam đồng ý chủ trương để trình cấp có thẩm quyền tại Nghị quyết số 25 (ngày 19/10/2022), các nội dung khác đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Thông báo số 135 ngày 6/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

TAGS