Quế Sơn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

DUY THÁI |

(QNO) - Hôm nay 19.12, hơn 25.600 cử tri đại diện hộ gia đình ở huyện Quế Sơn đi bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri thôn Thạch Thượng (xã Quế Phong) tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2016-2021.
Cử tri thôn Thạch Thượng (xã Quế Phong, Quế Sơn) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: DUY THÁI

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử, thành lập các tổ bầu cử, niêm yết công khai danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu... nên cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, dân chủ, khách quan và được nhân dân hưởng ứng cao. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,2%. Kết quả, cử tri đã bầu chọn ra 73/74 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; riêng tổ dân phố Yên Lư (thị trấn Hương An) chưa tổ chức bầu cử do dịch bệnh Covid-19.

TAGS