Quế Sơn: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện và giám sát tiếp dân

NHƯ THỦY |

(QNO) - Chiều 10.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn, Thanh tra và Phòng Tư pháp huyện ký kết chương trình phối hợp thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện.

Sáu nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo; thực hiện pháp luật hòa giải cơ sở; nâng cao kỹ năng giám sát chính quyền cấp xã trong việc tiếp dân; tập trung giám sát những vụ việc đã có kết quả giải quyết của chính quyền nhưng công dân tiếp tục khiếu nại; định kỳ trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân; phát hiện, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật tiếp dân.

Trên cơ sở các nội dung phối hợp, hằng năm, từng cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện; thông tin kết quả về Mặt trận huyện để tổng hợp báo cáo cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

TAGS