Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo VOV |

(QNO) - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn
Ông Ngô Văn Tuấn - tân Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: VOV

Tại Kỳ họp thứ 4 sáng nay 21/10, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người được giới thiệu là ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy Quốc hội đồng ý bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ với 459/461 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ra Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh, có trình độ thạc sĩ Kinh tế, đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Có thời gian dài gắn bó với ngành tài chính, ông Tuấn từng giữ chức Trưởng phòng - Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Từ tháng 1/2017 đến 6/2019, ông làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đến 7/2019, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đến tháng 7/2022, khi được Bộ Chính trị điều động về nhận nhiệm vụ tại Kiểm toán Nhà nước.

TAGS