Quy hoạch Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050: Tạo đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 24.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ; cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quán triệt các nội dung văn bản của Tỉnh ủy (khóa XXII). Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quán triệt các nội dung văn bản của Tỉnh ủy (khóa XXII). Ảnh: N.Đ

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bỏ phiếu quy hoạch Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh được nghe GS-TS. Dương Xuân Ngọc - nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề “Văn hóa chính trị và đạo đức công vụ của người lãnh đạo, quản lý”.

Theo chương trình hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quán triệt Nghị quyết số 07 ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kết luận số 29 ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025.

Kết luận số 29 xác định, giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy tiếp tục đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, bao gồm: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệm đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 24.5. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.Đ

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, theo đồng chí Lê Trí Thanh, Quảng Nam ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, trọng tâm nhất là kết nối liên vùng và kết nối đô thị, với nguồn lực huy động 220 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn này. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20%, còn lại huy động nguồn lực từ bên ngoài, tập trung thu hút các nhà đầu hạ tầng tư lớn, nhà đầu tư có tiềm lực.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam ưu tiên lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tính chiến lược dài lâu, nhưng tôn trọng thực tiễn. Theo kế hoạch, cuối năm nay tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để sang năm 2023 Thủ tướng xem xét phê duyệt quy hoạch tỉnh. Quan điểm với quy hoạch tỉnh lần này là phải đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững.

Theo định hướng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường biển, đường sông, đường không. Tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ vùng Đông - xác định vùng động lực cho phát triển, tạo nguồn thu lớn để phát triển vùng Tây…

Tuyến đường Võ Chí Công đã thông toàn tuyến mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho vùng đông nam của tỉnh trong tương lai. Ảnh: N.Đ
Tuyến đường Võ Chí Công đã thông toàn tuyến mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho vùng Đông Nam của tỉnh trong tương lai. Ảnh: N.Đ

Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín quán triệt đến các đại biểu nội dung Quy định 65 ngày 28.4.2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân quán triệt nội dung Nghị quyết số 10 ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 73 ngày 20.7.2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang quán triệt nội dung Nghị quyết số 08 ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh; Nghị quyết số 16 ngày 14.10.2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…

TAGS