Sở Tư pháp nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Chiều nay 11.1, tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Tư pháp trao tặng.

hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Ảnh: T.C

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 công tác tư pháp được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nghiên cứu các hồ sơ phức tạp về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chất lượng báo cáo thẩm định được chú trọng, thể hiện vai trò, vị trí của cơ quan tư pháp trong việcgác cổng” về công tác xây dựng thể chế của HĐND, UBND tỉnh.

Song song với triển khai mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả”, nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật trực tuyến như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, sân khấu hóa được triển khai linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Ngành tư pháp cũng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp mức độ 4; nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa đạt chỉ tiêu vụ việc giao.

Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào trao Cờ thi đua cho Phòng Tư pháp hai địa phương Nam Giang và TP.Hội An. Ảnh: T.C
Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Tư pháp Nam Giang và Hội An. Ảnh: T.C

Năm 2021, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Đề án số hóa hộ tịch giai đoạn 1 (2021 - 2025) với kinh phí 15 tỷ đồng; cấp 198 triệu đồng xây dựng phần mềm cấp vi bằng, cấp 1.950 tỷ đồng để triển khai phần mềm chứng thực; chuyển giao 100% việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh.

Hoạt động công chứng, chứng thực hướng mạnh phục vụ tổ chức và công dân góp phần thu phí cho Nhà nước, triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng. Ngoài ra, đội ngũ công chức tư pháp từ tỉnh đến xã được rà soát củng cố, kiện toàn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, được tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc...

Dịp này, Sở Tư pháp nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Tư pháp. UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành tư pháp cho Phòng Tư pháp Nam Giang và Hội An.

TAGS