Tam Kỳ có 105 mô hình “Dân vận khéo”

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 5.5, Ban Dân vận Thành ủy Tam Kỳ tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và mô hình “Tự quản”.

Tại buổi tọa đàm, Ban Dân vận Thành ủy Tam Kỳ cho biết, năm 2021, qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 105 mô hình được đảng ủy các xã, phường công nhận mô hình “Dân vận khéo” và 77 mô hình “tự quản” ở cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; các mô hình “Tự quản” thu hút người dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, được nhân rộng và phát huy hiệu quả ở khu dân cư.

Qua đó, góp phần đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoạn kết toàn dân, phát huy vai trò làm chủ và huy động nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đáng chú ý, tác động tích cực của các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,68% và hộ cận nghèo giảm còn 0,59% vào cuối năm 2021.

Trong khi đó, các phong trào toàn dân chung tay hiến đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông ở khu dân cư đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc với giá trị hàng chục tỷ đồng…

TAGS