Tăng cường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9

M.L |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có công văn yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công điện số 1503/CĐ-TTg (ngày 29.10.2020) của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, khắc phục hạ tầng bị hư hỏng, sớm ổn định đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm soát, bảo đảm ổn định giá cả thị trường, nhất là vật liệu phục vụ sửa chữa nhà cửa và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống của nhân dân. Chỉ đạo xác định chính xác, cụ thể đối tượng bị thiệt hại để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp - cơ quan thường trực của Ban Cứu trợ các cấp làm đầu mối trong việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nhân dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão số 9 đến các đối tượng đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP (ngày 14.5.2008) của Chính phủ, không để xảy ra sai sót, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ tinh thần, vật chất cho đồng bào bị thiệt hại do bão lụt, mọi đóng góp đề nghị gửi về Ban Cứu trợ các cấp.

TAGS