Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 13.9, ông Võ Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn kiểm tra cải cách tư pháp tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM LÊ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM LÊ
 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp.

Các cơ quan tư pháp của huyện đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao. Từ năm 2017 đến nay, Công an huyện đã tiếp nhận 63 thông tin tội phạm với 61 đối tượng. Trong đó trực tiếp giải quyết 61 vụ, 61 đối tượng; chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 2 vụ...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tích hợp chương trình cải cách tư pháp trong xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm...

TAGS