Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 15.7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 16.1.2015 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 40.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí cũng như tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi giúp Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, 100% chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện; quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; chủ động rà soát, bổ sung kịp thời vào danh sách những hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, đảm bảo cho các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn tín dụng CSXH.

Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, lồng ghép vốn tín dụng CSXH với các nguồn vốn khác của địa phương để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng vốn hiệu quả.

Trong 5 năm qua, có 193.207 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Qua đó đã có hơn 54 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 21.928 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; tạo việc làm cho 11.948 lao động, 284 lao động tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng, cải tạo 90.191 công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 2.851 ngôi nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đặc biệt, vốn tín dụng CSXH đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

TAGS