Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

N.ĐOAN |

Trong hai ngày 28 – 29.7, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 cho cán bộ làm công tác tiếp dân, thanh tra viên các sở, ban ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị tập huấn ngày 28.7. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tập huấn ngày 28.7. Ảnh: N.Đ

Tham gia tập huấn, các đại biểu cùng nghiên cứu, thảo luận 5 chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, giải quyết tố cáo; chế độ báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tiên – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; gắn liền với đó là việc khôi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý nghiêm minh các sai phạm sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng gắn bó bền chặt.

TAGS