Tập trung làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 6.2, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác thi đua văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2019, dấu ấn thực hiện giao ước thi đua của văn phòng các cấp ủy trên địa bàn tỉnh là đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để phát sinh điểm nóng, như xử lý rác thải sinh hoạt, đất đai... Qua kết quả thi đua năm 2019, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho Văn phòng Huyện ủy Nông Sơn và Đại Lộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người làm công tác văn phòng cấp ủy trong tham mưu, giúp việc cho các cấp ủy đảng từ huyện đến tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020 của văn phòng cấp ủy các cấp, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý 5 vấn đề trọng tâm cần phải thực hiện, trong đó nhấn mạnh, trọng tâm nhất là tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong đó, chú trọng tham mưu thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đảm bảo tiếp thu đầy đủ, sâu sắc tinh thần khát vọng, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Quảng Nam trong giai đoạn mới.

TAGS