Tây Giang bám sát tiến độ chuẩn bị bầu cử

THÀNH CÔNG |

Bên cạnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể trực tiếp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn kịp thời cho cơ sở, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Tây Giang tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Ủy ban bầu cử huyện Tây Giang họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử, thông qua nghị quyết ấn định số đơn vị, danh sách bầu cử và số lượng đại biểu được bầu. Ảnh: T.C
Ủy ban bầu cử huyện Tây Giang họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử, thông qua nghị quyết ấn định số đơn vị, danh sách bầu cử và số lượng đại biểu được bầu. Ảnh: T.C

Bám sát, hỗ trợ cơ sở

Từ đầu tháng 3.2021 đến nay, Phòng Nội vụ huyện Tây Giang - cơ quan thường trực của UBBC huyện đã tham gia cùng HĐND huyện tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử tại cả 10 xã trên địa bàn. Trước đó, huyện đã tổ chức kịp thời các hoạt động trọng tâm công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Tây Giang đã tiến hành các bước hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn tại cơ sở, Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đơn vị liên quan đã hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện quy trình thủ tục theo quy định, đảm bảo các mốc thời gian đề ra đối với từng phần việc. Bên cạnh đó, sự chủ động, phát huy trách nhiệm của các tiểu ban bầu cử đã góp phần rất lớn vào tổ chức hoạt động chuẩn bị cho bầu cử ở các xã xa xôi, khó khăn, xã vùng biên giới trên địa bàn.

Ngày 3.3, UBBC huyện Tây Giang thông qua nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tại 10 xã (tổng cộng 63 thôn) để bầu 30 đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện Tây Giang cho hay, thời gian qua, UBBC huyện đã tích cực triển khai các kế hoạch, quyết định, chỉ thị liên quan đến công tác bầu cử, thành lập và kiện toàn các tiểu ban bầu cử, đồng thời thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, thông báo nộp hồ sơ ứng cử theo quy định. UBBC huyện cũng đã họp định kỳ phiên thứ hai để nghe báo cáo, chỉ đạo các nội dung, phần việc sắp tới.

“UBBC huyện đã phổ biến mốc thời gian để UBBC các xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở thôn dự kiến người của thôn để giới thiệu ứng cử HĐND xã và phối hợp với trưởng thôn tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã. Song song với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, các tiểu ban và tổ giúp việc lập kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ và thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch đề ra. Cơ quan thường trực UBBC huyện vẫn đang tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII cho đến chậm nhất là 17 giờ ngày 14.3.2021” - ông Lượm thông tin.

Kết nối thông tin

Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cho biết, Mặt trận huyện đang tích cực chuẩn bị để tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở huyện và chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 ở cấp cơ sở; lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, đồng thời triển khai lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cư trú.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn nội dung, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, trong đó chú trọng hướng dẫn cách làm hồ sơ của người ứng cử để tránh xảy ra sai sót. Nhằm đảm bảo quy trình, tiến độ các bước chuẩn bị cho bầu cử, chúng tôi thiết lập nhiều kênh thông tin thường xuyên, kịp thời hướng dẫn. Ở một số xã vùng xa, vùng khó khăn, cán bộ huyện đến tận nơi để giải đáp, tháo gỡ vướng mắc; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức thực hiện công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử” - ông Briu Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang thông tin.

Chế độ thông tin, báo cáo được quán triệt thực hiện nghiêm. “UBBC đã chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ, kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Các tiểu ban, tổ giúp việc, thành viên UBBC huyện, UBBC xã định kỳ báo cáo kịp thời, ngoài ra khi có sự việc đột xuất phải thông tin ngay để xin ý kiến chỉ đạo của UBBC. Tinh thần chung là tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy về lãnh đạo bầu cử, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, chủ động xây dựng kế hoạch, dự báo tình hình, xây dựng phương án để không bị động khi có tình huống xảy ra, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm” - ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện Tây Giang nhấn mạnh.

TAGS