Tây Giang bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã

HIỀN THÚY |

(QNO) - Sáng 11.5, huyện Tây Giang phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 162 học viên là đại biểu HĐND 10 xã. Học viên được trao đổi các chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND các cấp; các kỹ năng giám sát hoạt động; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở huyện, xã...

Đây là những kiến thức cơ bản, thiết thực giúp đại biểu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

TAGS