Tây Giang cần tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch, dược liệu

HỒNG QUÂN |

(QNO) - Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh làm trưởng đoàn vừa có chuyến làm việc với UBND huyện Tây Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các chương trình, dự án và nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Thường trực HĐND tỉnh do các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh làm trưởng đoàn vừa có chuyến làm việc với UBND huyện Tây Giang
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tây Giang. Ảnh: HỒNG QUÂN

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh được triển khai thực hiện khá đồng bộ, mang lại nhiều kết quả, tạo động lực cho địa phương phát triển. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt bình quân 11,7 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí so với cuối năm 2019), có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã A Tiêng đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 6 này.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, bố trí ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, Tây Giang đã di dời, bố trí 938 hộ ảnh hưởng bởi thiên tai, hộ sống phân tán, hộ đặc biệt khó khăn... với tổng kinh phí thực hiện gần 37,7 tỷ đồng. Qua 2 năm (2018 - 2019) triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 5 sản phẩm (4 sản phẩm từ dược liệu) được tỉnh công nhận đạt 3 - 4 sao; năm 2020 tiếp tục định hướng có 5 sản phẩm mới đăng ký tham gia OCOP của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Hoàng Linh cho rằng, một số tiêu chí nông thôn mới chưa phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của vùng đặc biệt khó khăn dẫn đến khó thực hiện, như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo... Tiến độ thực hiện các hợp phần, dự án thuộc chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững còn chậm. Việc chi trả các chính sách thưởng theo Nghị quyết 13 cho hộ thoát nghèo, cho cộng đồng thôn còn chậm nên chưa khuyến khích, tạo được sức lan tỏa trong cộng; một số hộ dân có khả năng thoát nghèo nhưng không mạnh dạn đăng ký dẫn đến có trường hợp thoát nghèo nhưng không được hưởng chính sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng ghi nhận sự nỗ lực, kết quả mà Tây Giang đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Để khu vực miền núi phát triển bền vững, ổn định, ông Võ Hồng cho rằng, huyện cần tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt; hạ tầng vùng sản xuất; nhà ở dân cư; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực cho ngành y tế, giáo dục; trồng rừng gỗ lớn... Đặc biệt khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là phát triển du lịch, dược liệu, liên kết bao tiêu các sản phẩm từ cây dược liệu.

Trước đó, đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế đường vào trung tâm xã A Xan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn 2); thăm Trường THPT Võ Chí Công, Phòng khám quân - dân y kết hợp A Xan.

TAGS