Thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

DIỆU HIỀN |

Sáng 31/10, tại trụ sở Bộ KH&ĐT, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Nam chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tóm tắt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại phiên họp thẩm định. Ảnh: D.H
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tóm tắt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại phiên họp thẩm định. Ảnh: D.H

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tóm tắt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch mang tính chiến lược cho một giai đoạn lâu dài. Các nội dung về quy hoạch tỉnh cũng đã được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến góp ý thông qua tại nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị; lấy ý kiến của các bộ, ngành.

Nội dung trong dự thảo quy hoạch tỉnh bám sát định hướng của Nghị quyết số 26 ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 138 ngày 25/10/2022 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch được xây dựng đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, quy định pháp luật.

Theo đó, dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 đề ra 6 quan điểm cụ thể: Chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hài hòa giữa các ngành kinh tế, gắn với tăng trưởng xanh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế trên nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị của toàn cầu.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, y tế và giảm nghèo, giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống; quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng nông thôn, dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế gắn với giữ gìn cảnh quan, bảo tồn di sản; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống, ý chí tự cường, mạnh mẽ, bền bỉ của con người xứ Quảng; lấy đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trung tâm phát triển năng động, toàn diện của Vùng động lực kinh tế miền Trung; hình thành trung tâm hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, dịch vụ quốc tế; trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô, cơ khí chế tạo, điện khí mang tầm khu vực.

Cùng với đó, quy hoạch cũng đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực về kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; kết cấu hạ tầng và quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, ý kiến thảo luận của các thành viên hội đồng thẩm định và đại biểu tham dự, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Nam đã thống nhất thông qua hồ sơ trình thẩm định với kết quả bỏ phiếu đạt 96,2%.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và ủy viên phản biện để hoàn chỉnh quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

TAGS