Thăng Bình trao Huân chương Độc lập và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

VĂN TOÀN - ĐOÀN NHÂN |

(QNO) - Sáng 12.4, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình trao Huân chương Độc lập cho 6 gia đình và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 9 mẹ. Tính đến nay, toàn huyện có 789 gia đình được tặng Huân chương Độc lập; 1.980 mẹ được truy tặng, phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó 47 mẹ còn sống.

TAGS